Tit­le Address Desc­rip­tion
LS Har­mo­nia Oy
5. krs, Man­ner­hei­min­tie 12, 00100 Hel­sin­ki, Suo­mi

Man­ner­hei­min­tie 12B 5. krs.
00101 Hel­sin­ki

040 147 9060
leila.vehkala@lsharmonia.fi

Varaa aika

Ker­ro, miten voim­me aut­taa.

Ajan­va­raus

Seu­raa­vat vapaat ajat:

Ilta-aiko­ja sopi­muk­sen mukaan

Varaa aika lähet­tä­mäl­lä vies­ti osoit­tee­seen:

leila.vehkala@lsharmonia.fi

tai täy­tä sivul­la ole­va yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke.